Personlig ernæring – historisk

Personlig medicin er skræddersyet medicinsk behandling til de enkelte patienters individuelle karakteristik. Dette begreb er ikke nyt og går tilbage til Hippokrates, der udtalte, at “det er langt vigtigere at vide, hvilken person sygdommen har, end hvilken sygdom personen har”. Et klassisk eksempel på et af de tidlige individualiserede medicinske gennembrud var de livreddende blodtransfusioner