Hvad er blodsukker og hvordan måler du det?

Når vi bruger ordet blodsukker mener vi plasma-glukose, dvs. koncentrationen af sukker i dit blodplasma. Blodplasma er den vandige væske, der bliver tilbage, når blod fra en blodåre (fuldblod) er blevet centrifugeret og har fået fjernet sine blodlegemer, især de røde blodlegemer og blodpladerne. De fleste måleapparater angiver den korrekte plasma-sukkerværdi, selv om den er