Blodsukkerkuren i Ugeskrift For Læger


D. 26. November 2018 blev der i Ugeskrift For Læger bragt en artikel om blodsukkerkuren 

Artiklen viser en del af den evidens som ligger til grund for blodsukkerkuren.

Her er hovedbudskaberne og konklusionen i artiklen:
Der er fremkommet lovende data, der tyder på, at mindst tre grupper af individer, der baseret på fasteglukosekoncentration er opdelt i normoglykæmiske, prædiabetiske og diabetiske, reagerer forskelligt på forskellige diæter. Yderligere undergrupper kan sandsynligvis defineres på baggrund af glukose- og fasteinsulinniveau. Resultaterne støtter, at man ved fremtidige vægttabsforløb bør overveje den enkelte patients fasteglukosekoncentration (og fasteinsulinkoncentration) og begynde behandlingen med den kost, som er angivet i Figur 2. Anvendelse af Prevotella-Bacteroides-ratioen bør nok afvente yderligere bekræftede undersøgelser. De præcise kategoriseringer kan fortsat debatteres, men det er et vigtigt spring fremad inden for personlig ernæring til vægtkontrol, og vi opfordrer derfor forskergrupper til at forfølge denne forskningsretning ved at stratificere kostinterventioner på baseline-fasteglukosekoncentration (og insulinkoncentration) samt Prevotella-Bacteroides-ratio.
Hele artiklen kan frit hentes i pdf-udgave